Εμπορία Οικοδομικών Υλικών & Εργαλείων

Κούκας Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε.
Οικοδομικά Υλικά & Οικοδομικές Εργασίες


Εμπορία Οικοδομικών Υλικών & Εργαλείων

Στην εταιρεία του κου Κούκα, που εδρεύει στο νησί της Μυκόνου, εκτός από τις Οικοδομικές Εργασίες και τα Χωματουργικά, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα εργαλεία και τα υλικά που θα χρειαστείτε για την υλοποίηση της οικοδομικής εργασίας, της συντήρηση που θέλετενα πραγματοποιήσετε ή της ανέγερσης που έχετε αναλάβει.

Εμπείστευτείτε μας χωρίς δεύτερη σκέψη και βγείτε κερδισμένοι!

 


                              


 

 


Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ. Γραμματείας:
 2289028651 - 6940277152 | Fax: 2289028652 | Τηλ. Υπευθύνου (Αλ. Κούκας): 6944337434
Email: konstantinoskoukas@yahoo.gr