02

Οδηγός Κατοχύρωσης Δικαιώματος Δόμησης Έως 09/12 Για Τα Εκτός Σχεδίου


.
Πρόσφατα Η Κυβέρνηση Ανακοίνωσε Επίσημα Την Τελική Της Απόφαση Να Μη Δοθεί Καμία Παράταση Στην Ημερομηνία Ορόσημο Της 9ης Δεκεμβρίου 2022 Για Κατάργηση Δόμησης Σε Γήπεδα, Που Υπάγονται Στις Παρεκκλίσεις Της Εκτός Σχεδίου Δόμησης, Που Αφορά Σε Γήπεδα Κάτω Των 4 Στρεμμάτων Που Έχουν Πρόσωπο Σε Εθνικό, Επαρχιακό Και Δημοτικό Δίκτυο. Θυμίζουμε Ότι, Με Τον Νόμο 4759/2020 Δόθηκε Μια Περίοδος Χάριτος Για Την Δόμηση Σε Αυτά Τα Μικρά Οικόπεδα, Προβλέποντας Προέγκριση Ή Έκδοση Οικοδομικής Άδειας Εντός Δύο Ετών Από Την Ψήφιση Του Νόμου Με Δυνατότητα Δόμησης Εντός 4 Ετών. Ωστόσο Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Κατανοώντας Τις Δυσκολίες Που Αντιμετωπίζουν Οι Πολίτες Και Οι Οι Μηχανικοί Στην Έκδοση Των Αδειών, Έδωσε Τη Δυνατότητα Να Κατοχυρώσουν Το Δικαίωμα Της Οικοδόμησης Όσοι Πολίτες Καταθέσουν Αίτηση Με Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Και Χωρίς Την Απαίτηση Όλων Των Μελετών Μέχρι Τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Τι Ακριβώς Προβλέπεται Να Ισχύει;

Η Κυβέρνηση Θα Καταθέσει Άμεσα Νομοθετική Ρύθμιση Με Την Όποια Θα Παρέχεται Η Δυνατότητα Για Τις Περιπτώσεις Γηπέδων Κατά Παρέκκλιση Άρτιων Στις Εκτός Σχεδίου Περιοχές Για Τις Οποίες Έως Και Την 9η.12.2022 Δεν Έχει Εκδοθεί Οικοδομική Άδεια, Να Μπορούν Να Οικοδομηθούν, Εάν Οι Πολίτες Μέσω Των Μηχανικών Τους Έως Και Την 9η.12.2022 Επιλέξουν Μία Από Τις Παρακάτω Διαδικασίες:

Α) Είτε Υποβάλλουν Αίτηση Για Έκδοση Προέγκρισης Οικοδομικής Άδειας, Εφόσον Βεβαίως Αυτή Έχει Πληρότητα Ως Προς Τα Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά Και Μελέτες, Ως Αυτά Εκ Του Νόμου Καθορίζονται. Διευκρινίζεται Ότι Για Την Διάρκεια Ισχύος Της Εφαρμόζονται Οι Γενικές Διατάξεις Ως Ισχύουν.

Β) Είτε Υποβάλλουν Αίτηση Για Έκδοση Βεβαίωσης Όρων Δόμησης Συνοδευόμενη Από Τα Αναγκαία Δικαιολογητικά. Ωστόσο Η Χρήση Της Βεβαίωσης Όρων Δόμησης Που Θα Εκδοθεί, Θα Μπορεί Να Γίνει Μόνο Μέχρι Και Την 30.9.2023, Καθώς Έως Και Την Ημερομηνία Αυτή Είτε Θα Πρέπει Να Υποβληθεί Αίτημα Για Έκδοση Οικοδομικής Αδείας Είτε Προέγκρισης.

 • Ποια Είναι Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Για Την Έκδοση Βεβαίωσης Ορων Δόμησης Από Την Πολεοδομία;

Α) Αίτηση Του Κυρίου Του Έργου Ή Του Έχοντος Νόμιμο Δικαίωμα, Με Τις Δηλώσεις Αναθέσεων Αναλήψεων Και Επιβλέψεων Μελετών

Β) Τοπογραφικό Διάγραμμα Εξαρτημένο Από Το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων, Σύμφωνα Με Τις Ισχύουσες Προδιαγραφές

Γ) Τίτλος Ιδιοκτησίας Και Πρόσφατο Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας Ή Κτηματογραφικό Φύλλο Ή Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος Για Κάθε Ακίνητο

Δ) Λοιπά Έγγραφα Κατά Περίπτωση (Π.Χ. Πληρεξούσιο, Συναίνεση, Μισθωτήριο Συμβόλαιο Κλπ).

 • Πόσο Χρόνο Διαρκεί Η Βεβαίωση Όρων Δόμησης;

Η Χρήση Της Βεβαίωσης Όρων Δόμησης Που Θα Εκδοθεί Από Το Ηλεκτρονικό Σύστημα E-Adeies, Θα Μπορεί Να Γίνει Μόνο Μέχρι Και Την 30.9.2023, Καθώς Έως Και Την Ημερομηνία Αυτή Είτε Θα Πρέπει Να Υποβληθεί Αίτημα Για Έκδοση Οικοδομικής Αδείας, Είτε Προέγκρισης.

 • Ποια Είναι Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Για Την Έκδοση Προέγκρισης Από Την Πολεοδομία;

Για Την Έκδοση Της Προέγκρισης Οικοδομικής Άδειας Υποβάλλονται Ηλεκτρονικά Στην Αρμόδια Υπηρεσία Αποκλειστικά Και Μόνον Τα Κάτωθι Δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση Του Κυρίου Του Έργου Ή Του Έχοντος Νόμιμο Δικαίωμα, Με Τις Δηλώσεις Αναθέσεων Αναλήψεων Και Επιβλέψεων Μελετών

Β) Τοπογραφικό Διάγραμμα Εξαρτημένο Από Το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων, Σύμφωνα Με Τις Ισχύουσες Προδιαγραφές

Γ) Διάγραμμα Κάλυψης, Σύμφωνα Με Τις Ισχύουσες Προδιαγραφές,

Δ) Τίτλος Ιδιοκτησίας Και Πρόσφατο Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας Ή Κτηματογραφικό Φύλλο Ή Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος Για Κάθε Ακίνητο

Ε) Αποδεικτικά Στοιχεία Νομιμότητας Των Υφιστάμενων Κτισμάτων (Π.Χ. Αυθαίρετο Κτίσμα Ή Κατασκευή Όπως Περίφραξη, Περιτοίχιση Κλπ)

Στ) Τεχνική Έκθεση Που Να Περιγράφει Με Ακρίβεια Το Έργο, Τα Μεγέθη Και Τις Χρήσεις.

 • Πόσο Χρόνο Διαρκεί Η Προέγκριση;

Η Προέγκριση Διαρκεί Ένα Χρόνο Από Την Ημερομηνία Έκδοσης Της Πράξης Από Το E-Adeies.

 • Οταν Βρίσκεται Σε Περιοχή, Όπου Απαιτείται Η Σύμφωνη Γνώμη Αρχαιολογίας, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κ.Ά. Φορέων, Τι Κάνουμε;

Σύμφωνα Με Εγκύκλιο Του ΥΠΕΝ Πέραν Των Προαναφερομένων Δικαιολογητικών, Δεν Απαιτείται Κατά Το Στάδιο Της Προέγκρισης Η Υποβολή Καμίας Έγκρισης Φορέα, Υπηρεσίας Ή Συλλογικού Οργάνου, Λόγω Της Θέσης Του Έργου, Της Φύσης Του, Της Χρήσης Του Ή Των Τυχόν Ειδικών Χαρακτηριστικών Του. Ομοίως, Δεν Απαιτείται Η Υποβολή Εγκρίσεων Φορέων, Υπηρεσιών Ή Συλλογικών Οργάνων Για Τη Λήψη Της Βεβαίωσης Όρων Δόμησης. Το Σύνολο Των Απαιτούμενων Εγκρίσεων Υποβάλλεται Στο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κατά Το Στάδιο Της Έκδοσης Της Οικοδομικής Άδειας. 

 • Σε Ποιες Περιοχές Δεν Καταργούνται Οι Παρεκκλίσεις;

Δεν Καταργούνται Οι Παρεκκλίσεις Για Τα Γήπεδα Που Βρίσκονται Σε Περιοχές Εκτός Ρυμοτομικών Σχεδίων Και Εκτός Ορίων Των Οικισμών (Προ Του Έτους 1923 Και Οριοθετημένων Κάτω Από 2000 Κατοίκων) Αλλά Στις Οποίες Έχουν Καθορισθεί Χρήσεις Γης, Όροι Και Περιορισμοί Δόμησης Από Εργαλεία Πολεοδομικού Σχεδιασμού 1ου Επιπέδου (Όπως Ενδεικτικά ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, ΖΟΕ) Ή Από Διατάγματα Που Καθορίζουν Όρους Και Περιορισμούς Δόμησης Σε Περιοχές Εκτός Σχεδίου, Υπό Την Προϋπόθεση Βέβαια Ότι Δεν Έχουν Ήδη Καταργηθεί Από Τις Ειδικές Ρυθμίσεις Των Σχετικών Π.Δ. Ή Αποφάσεων Ή Του Πολεοδομικού Σχεδιασμού Πρώτου Επιπέδου Κάθε Περιοχής.

 • Μπορώ Να Κατοχυρώσω Τώρα Την Προέγκριση Για Να Προλάβω Και Στη Συνέχεια Να Την Τροποποιήσω Κατά Την Έκδοση Της Οικοδομικής Άδειας;

Ναι, Γίνεται Αναθεώρηση Της Προέγκρισης Λόγω Τροποποίησης Του Διαγράμματος Κάλυψης Χωρίς Όμως Τη Μεταβολή Των Πολεοδομικών Μεγεθών Κάλυψης, Δόμησης Και Όγκου. Στην Περίπτωση Λοιπόν Που Δεν Έχετε Ξεκαθαρίσει Ποιο Είναι Το Μέγεθος Της Οικοδομής Που Επιθυμείτε Να Κτίσετε, Η Καλύτερη Επιλογή Τώρα Είναι Να Υποβάλετε Αίτημα Βεβαίωσης Όρων Δόμησης Για Να Κατοχυρώσετε Καταρχήν Το Δικαίωμα Της Δόμησης Και Στη Συνέχεια Μέχρι Τις 30 Σεπτεμβρίου Του 2023 Να Καταθέσετε Αίτημα Προέγκρισης Ή Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας.

 • Ποια Είναι Αυτά Τα Μικρά Κατά Παρέκκλιση Γήπεδα, Για Τα Οποία Πρέπει Να Γίνει Αίτηση Μέχρι Τις 9/12/2022;

Τα Γήπεδα Που Είναι Εκτός Σχεδίου Και Εκτός Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ Κλπ Διαταγμάτων) Και Έχουν Πρόσωπο Σε Διεθνείς Εθνικές Επαρχιακές, Δημοτικές Και Κοινοτικές Οδούς Ως Και Σε Εγκαταλειμμένα Τμήματά Τους Και Σε Σιδηροδρομικές Γραμμές) Και Έχουν Τις Εξής Προϋποθέσεις:

 1. Εμβαδόν=2000 Τμ – Πρόσωπο=25.00μ – Βάθος=40.00μ (Προ 17.10.1978)
 2. Εμβαδόν=1200 Τμ – Πρόσωπο=20.00μ – Βάθος=35.00μ (Προ 12.09.1964)
 3. Εμβαδόν=750 Τμ – Πρόσωπο=10.00μ – Βάθος=15.00μ (Προ 12.11.1962)
 4. Εμβαδόν=2000 Τμ – (Εντός Της Ζώνης Πόλεων Και Οικισμών & Προ 24.04.1977)
 5. Εμβαδόν=2000 Τμ. (Όσα Απομειούνται Συνεπεία Απαλλοτριώσεων Ή Διάνοιξης Διεθνών, Εθνικών Ή Επαρχιακών Οδών).
 • Τι Πρέπει Να Κάνουν Οι Ιδιοκτήτες;

Οσοι Είναι Ιδιοκτήτες Αγροτεμαχίων Μικρότερων Των 4.000 Τ.Μ., Που Μέχρι Την Έναρξη Ισχύος Του Νέου Νόμου Θεωρούνταν Κατά Παρέκκλιση Άρτια Και Οικοδομήσιμα, Θα Πρέπει Να Απευθυνθούν Σε Μηχανικό Προκειμένου Να Υποβάλουν Έγκαιρα Μέχρι Τις 9 Δεκεμβρίου 2022 Αίτηση Είτε Για Έκδοση Προέγκρισης Οικοδομικής Άδειας, Είτε Για Έκδοση Βεβαίωσης Όρων Δόμησης, Για Να Κατοχυρώσουν Το Δικαίωμα Ανέγερσης Κατοικίας.

Στην Περίπτωση Που Έως Την Ημερομηνία Αυτή, Οι Ιδιοκτήτες Δεν Προχωρήσουν Στην Αίτηση, Καταργούνται Όλες Οι Παρεκκλίσεις Αρτιότητας Και Κατ’ Επέκταση Το Δικαίωμα Ανέγερσης, Με Αποτέλεσμα Την Κάθετη Πτώση Της Αξίας Της Περιουσίας Τους.

Taxydromos.Gr

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *