B2Green_Exoikonomhsh_Energy_Rating_09

Νέο Εξοικονομώ στις αρχές του 2023 • Τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τι θα συμβεί με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες

Εκτιμάται ότι τα χρήματα που θα διατεθούν θα υπερβούν το 750 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα, η κυβέρνηση τρέχει σειρά ενεργειακών προγραμμάτων , όπως για νέους, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια σε μια προσπάθεια η χώρα να είναι θωρακισμένη, ειδικά σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε τους τελευταίους μήνες.

Με δεδομένο ότι η κλεψύδρα μετρά αντίστροφα για να βγει στον αέρα το πρόγραμμα, πηγές αναφέρουν ότι τα τελικά χαρακτηριστικά του Οδηγού δεν έχουν κλειδώσει, ωστόσο θα θυμίζουν αρκετά αυτά του προηγούμενου «Εξοικονομώ».

Ετσι, για όλους τους τύπους αίτησης (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών), θα προβλέπεται υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%. Κατά την ολοκλήρωση του έργου και βάσει του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης θα γίνουν έλεγχοι επίτευξης τόσο για τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ, σε μια προσπάθεια να επιδοτηθούν ενεργειακά περισσότερες κατοικίες και ταυτόχρονα να αυξηθούν οι δικαιούχοι, θα διατηρήσει τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που έκανε στο «Εξοικονομώ 2021» σε σχέση με τα παλαιότερα προγράμματα.

Αναλυτικότερα, στο νέο πρόγραμμα θα παραμείνει η κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας για την υποβολή των αιτήσεων και θα δίνεται βάρος στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, καθώς και στις παλιές κατοικίες που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και στις κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες σε θέρμανση (π.χ. ορεινές).

Επίσης, κριτήριο υπαγωγής στη δράση θα είναι οι βαθμοημέρες (ακραίες καιρικές συνθήκες ανά περιοχή), σύστημα το οποίο έχει υιοθετήσει το υπουργείο Οικονομικών για τη διάθεση του επιδόματος θέρμανσης.

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα θα εστιάζει στα πιο ενεργοβόρα κτίρια και στις Περιφέρειες με περισσότερο κρύο το χειμώνα.

Μεταξύ των αλλαγών που θα διατηρηθούν πιθανότατα στο νέο πρόγραμμα σε σχέση με τα προηγούμενα, είναι ότι θα επανακαθορίζονται τα ποσοστά επιδοτήσεων με γνώμονα την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά Kwh, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

Σημαντική επίσης τροποποίηση που μένει στο τραπέζι και στόχο έχει την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, είναι η κατανομή που θα γίνεται πλέον ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.

Επιπλέον, περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε 1 αίτηση, ενώ καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (δωρεάν παραχώρηση / ενοικίαση), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).

Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021). Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς, προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών. Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής Ε.Ε. για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης.

Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ποιες κατοικίες μπορούν να ανακαινιστούν

Στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχουν 2 διακριτοί τύποι αιτήσεων:

ι. Αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας

ιι. Αίτηση πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία)

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Εχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Οι εργασίες που επιδοτούνται

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων

2.Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού)

Τι θα ισχύσει για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες

Υπάρχουν σκέψεις το πρόγραμμα για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που έχει ανακοινωθεί να ενσωματωθεί στον επόμενο κύκλο του «Εξοικονομώ», ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να έρθει ως ξεχωριστό – όπως το αντίστοιχο για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες θα έχει προϋπολογισμό 65 εκατ. ευρώ και η προκήρυξη του αναμένεται στις αρχές του νέου έτους, όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Η διαδικασία για το πρόγραμμα επιδότησης για αντικατάσταση των παλιών ενεργοβόρων θερμοσίφωνων και την αγορά και τοποθέτηση ηλιακών θα ακολουθεί το μοτίβο του «Εξοικονομώ» και του «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», ενώ οι επιδοτήσεις θα δοθούν με συγκεκριμένα κριτήρια – εισοδηματικά και κοινωνικά – αντίστοιχα με εκείνα που ίσχυσαν στα ανωτέρω προγράμματα.

Ετσι, οι δικαιούχοι θα χωριστούν σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες και η έκπτωση θα διαμορφωθεί αναλογικά.

Σε κάθε περίπτωση, περίπου 3,5 εκατομμύρια κατοικίες έχουν θερμοσίφωνες ρεύματος και δυνητικά μπορούν να είναι δικαιούχοι.

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που σχεδιάζει το υπουργείο για την αντικατάσταση του παλαιού τύπου ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με σύγχρονους ηλιακούς, προβλέπει μέσο κόστος αγοράς από 800 έως και 1.000 ευρώ.

Μαρίνα Ξυπνητού-eleftherostypos.gr

02

Οδηγός Κατοχύρωσης Δικαιώματος Δόμησης Έως 09/12 Για Τα Εκτός Σχεδίου


.
Πρόσφατα Η Κυβέρνηση Ανακοίνωσε Επίσημα Την Τελική Της Απόφαση Να Μη Δοθεί Καμία Παράταση Στην Ημερομηνία Ορόσημο Της 9ης Δεκεμβρίου 2022 Για Κατάργηση Δόμησης Σε Γήπεδα, Που Υπάγονται Στις Παρεκκλίσεις Της Εκτός Σχεδίου Δόμησης, Που Αφορά Σε Γήπεδα Κάτω Των 4 Στρεμμάτων Που Έχουν Πρόσωπο Σε Εθνικό, Επαρχιακό Και Δημοτικό Δίκτυο. Θυμίζουμε Ότι, Με Τον Νόμο 4759/2020 Δόθηκε Μια Περίοδος Χάριτος Για Την Δόμηση Σε Αυτά Τα Μικρά Οικόπεδα, Προβλέποντας Προέγκριση Ή Έκδοση Οικοδομικής Άδειας Εντός Δύο Ετών Από Την Ψήφιση Του Νόμου Με Δυνατότητα Δόμησης Εντός 4 Ετών. Ωστόσο Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Κατανοώντας Τις Δυσκολίες Που Αντιμετωπίζουν Οι Πολίτες Και Οι Οι Μηχανικοί Στην Έκδοση Των Αδειών, Έδωσε Τη Δυνατότητα Να Κατοχυρώσουν Το Δικαίωμα Της Οικοδόμησης Όσοι Πολίτες Καταθέσουν Αίτηση Με Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Και Χωρίς Την Απαίτηση Όλων Των Μελετών Μέχρι Τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Τι Ακριβώς Προβλέπεται Να Ισχύει;

Η Κυβέρνηση Θα Καταθέσει Άμεσα Νομοθετική Ρύθμιση Με Την Όποια Θα Παρέχεται Η Δυνατότητα Για Τις Περιπτώσεις Γηπέδων Κατά Παρέκκλιση Άρτιων Στις Εκτός Σχεδίου Περιοχές Για Τις Οποίες Έως Και Την 9η.12.2022 Δεν Έχει Εκδοθεί Οικοδομική Άδεια, Να Μπορούν Να Οικοδομηθούν, Εάν Οι Πολίτες Μέσω Των Μηχανικών Τους Έως Και Την 9η.12.2022 Επιλέξουν Μία Από Τις Παρακάτω Διαδικασίες:

Α) Είτε Υποβάλλουν Αίτηση Για Έκδοση Προέγκρισης Οικοδομικής Άδειας, Εφόσον Βεβαίως Αυτή Έχει Πληρότητα Ως Προς Τα Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά Και Μελέτες, Ως Αυτά Εκ Του Νόμου Καθορίζονται. Διευκρινίζεται Ότι Για Την Διάρκεια Ισχύος Της Εφαρμόζονται Οι Γενικές Διατάξεις Ως Ισχύουν.

Β) Είτε Υποβάλλουν Αίτηση Για Έκδοση Βεβαίωσης Όρων Δόμησης Συνοδευόμενη Από Τα Αναγκαία Δικαιολογητικά. Ωστόσο Η Χρήση Της Βεβαίωσης Όρων Δόμησης Που Θα Εκδοθεί, Θα Μπορεί Να Γίνει Μόνο Μέχρι Και Την 30.9.2023, Καθώς Έως Και Την Ημερομηνία Αυτή Είτε Θα Πρέπει Να Υποβληθεί Αίτημα Για Έκδοση Οικοδομικής Αδείας Είτε Προέγκρισης.

 • Ποια Είναι Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Για Την Έκδοση Βεβαίωσης Ορων Δόμησης Από Την Πολεοδομία;

Α) Αίτηση Του Κυρίου Του Έργου Ή Του Έχοντος Νόμιμο Δικαίωμα, Με Τις Δηλώσεις Αναθέσεων Αναλήψεων Και Επιβλέψεων Μελετών

Β) Τοπογραφικό Διάγραμμα Εξαρτημένο Από Το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων, Σύμφωνα Με Τις Ισχύουσες Προδιαγραφές

Γ) Τίτλος Ιδιοκτησίας Και Πρόσφατο Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας Ή Κτηματογραφικό Φύλλο Ή Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος Για Κάθε Ακίνητο

Δ) Λοιπά Έγγραφα Κατά Περίπτωση (Π.Χ. Πληρεξούσιο, Συναίνεση, Μισθωτήριο Συμβόλαιο Κλπ).

 • Πόσο Χρόνο Διαρκεί Η Βεβαίωση Όρων Δόμησης;

Η Χρήση Της Βεβαίωσης Όρων Δόμησης Που Θα Εκδοθεί Από Το Ηλεκτρονικό Σύστημα E-Adeies, Θα Μπορεί Να Γίνει Μόνο Μέχρι Και Την 30.9.2023, Καθώς Έως Και Την Ημερομηνία Αυτή Είτε Θα Πρέπει Να Υποβληθεί Αίτημα Για Έκδοση Οικοδομικής Αδείας, Είτε Προέγκρισης.

 • Ποια Είναι Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Για Την Έκδοση Προέγκρισης Από Την Πολεοδομία;

Για Την Έκδοση Της Προέγκρισης Οικοδομικής Άδειας Υποβάλλονται Ηλεκτρονικά Στην Αρμόδια Υπηρεσία Αποκλειστικά Και Μόνον Τα Κάτωθι Δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση Του Κυρίου Του Έργου Ή Του Έχοντος Νόμιμο Δικαίωμα, Με Τις Δηλώσεις Αναθέσεων Αναλήψεων Και Επιβλέψεων Μελετών

Β) Τοπογραφικό Διάγραμμα Εξαρτημένο Από Το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων, Σύμφωνα Με Τις Ισχύουσες Προδιαγραφές

Γ) Διάγραμμα Κάλυψης, Σύμφωνα Με Τις Ισχύουσες Προδιαγραφές,

Δ) Τίτλος Ιδιοκτησίας Και Πρόσφατο Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας Ή Κτηματογραφικό Φύλλο Ή Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος Για Κάθε Ακίνητο

Ε) Αποδεικτικά Στοιχεία Νομιμότητας Των Υφιστάμενων Κτισμάτων (Π.Χ. Αυθαίρετο Κτίσμα Ή Κατασκευή Όπως Περίφραξη, Περιτοίχιση Κλπ)

Στ) Τεχνική Έκθεση Που Να Περιγράφει Με Ακρίβεια Το Έργο, Τα Μεγέθη Και Τις Χρήσεις.

 • Πόσο Χρόνο Διαρκεί Η Προέγκριση;

Η Προέγκριση Διαρκεί Ένα Χρόνο Από Την Ημερομηνία Έκδοσης Της Πράξης Από Το E-Adeies.

 • Οταν Βρίσκεται Σε Περιοχή, Όπου Απαιτείται Η Σύμφωνη Γνώμη Αρχαιολογίας, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κ.Ά. Φορέων, Τι Κάνουμε;

Σύμφωνα Με Εγκύκλιο Του ΥΠΕΝ Πέραν Των Προαναφερομένων Δικαιολογητικών, Δεν Απαιτείται Κατά Το Στάδιο Της Προέγκρισης Η Υποβολή Καμίας Έγκρισης Φορέα, Υπηρεσίας Ή Συλλογικού Οργάνου, Λόγω Της Θέσης Του Έργου, Της Φύσης Του, Της Χρήσης Του Ή Των Τυχόν Ειδικών Χαρακτηριστικών Του. Ομοίως, Δεν Απαιτείται Η Υποβολή Εγκρίσεων Φορέων, Υπηρεσιών Ή Συλλογικών Οργάνων Για Τη Λήψη Της Βεβαίωσης Όρων Δόμησης. Το Σύνολο Των Απαιτούμενων Εγκρίσεων Υποβάλλεται Στο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κατά Το Στάδιο Της Έκδοσης Της Οικοδομικής Άδειας. 

 • Σε Ποιες Περιοχές Δεν Καταργούνται Οι Παρεκκλίσεις;

Δεν Καταργούνται Οι Παρεκκλίσεις Για Τα Γήπεδα Που Βρίσκονται Σε Περιοχές Εκτός Ρυμοτομικών Σχεδίων Και Εκτός Ορίων Των Οικισμών (Προ Του Έτους 1923 Και Οριοθετημένων Κάτω Από 2000 Κατοίκων) Αλλά Στις Οποίες Έχουν Καθορισθεί Χρήσεις Γης, Όροι Και Περιορισμοί Δόμησης Από Εργαλεία Πολεοδομικού Σχεδιασμού 1ου Επιπέδου (Όπως Ενδεικτικά ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, ΖΟΕ) Ή Από Διατάγματα Που Καθορίζουν Όρους Και Περιορισμούς Δόμησης Σε Περιοχές Εκτός Σχεδίου, Υπό Την Προϋπόθεση Βέβαια Ότι Δεν Έχουν Ήδη Καταργηθεί Από Τις Ειδικές Ρυθμίσεις Των Σχετικών Π.Δ. Ή Αποφάσεων Ή Του Πολεοδομικού Σχεδιασμού Πρώτου Επιπέδου Κάθε Περιοχής.

 • Μπορώ Να Κατοχυρώσω Τώρα Την Προέγκριση Για Να Προλάβω Και Στη Συνέχεια Να Την Τροποποιήσω Κατά Την Έκδοση Της Οικοδομικής Άδειας;

Ναι, Γίνεται Αναθεώρηση Της Προέγκρισης Λόγω Τροποποίησης Του Διαγράμματος Κάλυψης Χωρίς Όμως Τη Μεταβολή Των Πολεοδομικών Μεγεθών Κάλυψης, Δόμησης Και Όγκου. Στην Περίπτωση Λοιπόν Που Δεν Έχετε Ξεκαθαρίσει Ποιο Είναι Το Μέγεθος Της Οικοδομής Που Επιθυμείτε Να Κτίσετε, Η Καλύτερη Επιλογή Τώρα Είναι Να Υποβάλετε Αίτημα Βεβαίωσης Όρων Δόμησης Για Να Κατοχυρώσετε Καταρχήν Το Δικαίωμα Της Δόμησης Και Στη Συνέχεια Μέχρι Τις 30 Σεπτεμβρίου Του 2023 Να Καταθέσετε Αίτημα Προέγκρισης Ή Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας.

 • Ποια Είναι Αυτά Τα Μικρά Κατά Παρέκκλιση Γήπεδα, Για Τα Οποία Πρέπει Να Γίνει Αίτηση Μέχρι Τις 9/12/2022;

Τα Γήπεδα Που Είναι Εκτός Σχεδίου Και Εκτός Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ Κλπ Διαταγμάτων) Και Έχουν Πρόσωπο Σε Διεθνείς Εθνικές Επαρχιακές, Δημοτικές Και Κοινοτικές Οδούς Ως Και Σε Εγκαταλειμμένα Τμήματά Τους Και Σε Σιδηροδρομικές Γραμμές) Και Έχουν Τις Εξής Προϋποθέσεις:

 1. Εμβαδόν=2000 Τμ – Πρόσωπο=25.00μ – Βάθος=40.00μ (Προ 17.10.1978)
 2. Εμβαδόν=1200 Τμ – Πρόσωπο=20.00μ – Βάθος=35.00μ (Προ 12.09.1964)
 3. Εμβαδόν=750 Τμ – Πρόσωπο=10.00μ – Βάθος=15.00μ (Προ 12.11.1962)
 4. Εμβαδόν=2000 Τμ – (Εντός Της Ζώνης Πόλεων Και Οικισμών & Προ 24.04.1977)
 5. Εμβαδόν=2000 Τμ. (Όσα Απομειούνται Συνεπεία Απαλλοτριώσεων Ή Διάνοιξης Διεθνών, Εθνικών Ή Επαρχιακών Οδών).
 • Τι Πρέπει Να Κάνουν Οι Ιδιοκτήτες;

Οσοι Είναι Ιδιοκτήτες Αγροτεμαχίων Μικρότερων Των 4.000 Τ.Μ., Που Μέχρι Την Έναρξη Ισχύος Του Νέου Νόμου Θεωρούνταν Κατά Παρέκκλιση Άρτια Και Οικοδομήσιμα, Θα Πρέπει Να Απευθυνθούν Σε Μηχανικό Προκειμένου Να Υποβάλουν Έγκαιρα Μέχρι Τις 9 Δεκεμβρίου 2022 Αίτηση Είτε Για Έκδοση Προέγκρισης Οικοδομικής Άδειας, Είτε Για Έκδοση Βεβαίωσης Όρων Δόμησης, Για Να Κατοχυρώσουν Το Δικαίωμα Ανέγερσης Κατοικίας.

Στην Περίπτωση Που Έως Την Ημερομηνία Αυτή, Οι Ιδιοκτήτες Δεν Προχωρήσουν Στην Αίτηση, Καταργούνται Όλες Οι Παρεκκλίσεις Αρτιότητας Και Κατ’ Επέκταση Το Δικαίωμα Ανέγερσης, Με Αποτέλεσμα Την Κάθετη Πτώση Της Αξίας Της Περιουσίας Τους.

Taxydromos.Gr

demo-attachment-152-surveyor-engineer-working-on-construction-site-P-1

Πιο εύκολη η οικοδόμηση στα εκτός σχεδίου μικρά οικόπεδα

Προς παράταση οδεύουν τελικά οι παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση. Η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Το οποίο με τη σειρά του προσανατολίζεται στο να διευκολύνει την «κατοχύρωση» του δικαιώματος οικοδόμησης σε μικρά οικόπεδα μέσα στο επόμενο διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο υποσκάπτεται η μόνη ουσιαστική κίνηση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης και μάλιστα από την ίδια κυβέρνηση που τη θέσπισε.

Οι παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση, δηλαδή η δυνατότητα οικοδόμησης σε οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, καταργήθηκαν με τον ν. 4759/2020, αλλά όχι άμεσα: ο νόμος έδωσε διορία δύο ετών σε όσους είχαν λάβει προέγκριση οικοδομικής άδειας (το πρώτο στάδιο πριν από την κανονική οικοδομική άδεια).

Η προθεσμία αυτή εκπνέει στις 9 Δεκεμβρίου και ήδη μετά το καλοκαίρι ξεκίνησαν οι πρώτες κρούσεις για παράταση, αρχικά από τα συνδικαλιστικά όργανα των μηχανικών (που είναι και άμεσα επωφελούμενοι από οτιδήποτε αφορά τη συνέχιση της δόμησης). Στη συνέχεια ανέλαβαν οι βουλευτές των τριών μεγαλύτερων κομμάτων να μεταφέρουν το αίτημα στη Βουλή.

Την παράταση της προθεσμίας για την κατά παρέκκλιση δόμηση είχε εισηγηθεί και το υπουργείο Περιβάλλοντος δύο χρόνια αφότου τη θέσπισε. Ωστόσο είχε συναντήσει την άρνηση του Μαξίμου, καθώς πρόκειται για τη μόνη ουσιαστική ρύθμιση που έχει προχωρήσει την τελευταία δεκαετία για τον περιορισμό της διάχυσης της δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Ωστόσο φαίνεται ότι υπό την πίεση βουλευτών και των επερχόμενων εκλογών η κυβέρνηση συναίνεσε στο να δοθεί ένα «παράθυρο»: σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, η λύση που προωθείται (και θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες) δεν θα αφορά την παράταση της προθεσμίας, αλλά τη διευκόλυνση της «κατοχύρωσης» του δικαιώματος έκδοσης άδειας. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή είναι ότι σήμερα η κατοχύρωση του δικαιώματος γίνεται μέσω της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας, για την έκδοση της οποίας δεν απαιτείται καμία έγκριση δημόσιου φορέα, υπηρεσίας ή συλλογικού οργάνου.

Ο περιορισμός και η κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης (οι αρνητικές συνέπειες της οποίας είναι τεκμηριωμένες επιστημονικά εδώ και δύο δεκαετίες) αποτελούσαν πάντα «ταμπού» για τους πολιτικούς. Η προηγούμενη προσπάθεια έγινε το 2011 από την τότε υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, η οποία κατέθεσε πρόταση για την απαγόρευση δόμησης και κατάτμησης σε οικόπεδα κάτω των 10 στρεμμάτων σε προστατευόμενες περιοχές.

Η επίμαχη ρύθμιση στοχοποιήθηκε πολιτικά, η κ. Μπιρμπίλη δέχθηκε δριμεία επίθεση «εκ των έσω» στη Βουλή και τελικώς υποχώρησε, διατηρώντας μόνο το κατώτερο όριο κατάτμησης των 10 στρεμμάτων και την κατάργηση των παρεκκλίσεων δόμησης σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων. Να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητεί μέσω της νομολογίας του την κατάργηση των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση εδώ και μία 20ετία.

Newsbomb.gr

oikodomi_31

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 11,2% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Σεπτέμβριο


Αυξήθηκε κατά 11,2% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.982 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 728,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.118,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 11,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 85,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 102,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 ανήλθαν σε 1.973 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 709,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.963,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 82,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 95,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 19,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 155,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, είναι 5,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Σεπτέμβριο 2021, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 22.596 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.879,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 24.529,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 17,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 42,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 39,3% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 17,7% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 40,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 35,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,5%.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 26,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 60,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 55,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2020.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 26,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 59,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 52,5% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020.

energypress.gr